Prawo do trzynastki – wymóg 6 miesięcy a choroba pracownika

Bilon i banknoty w lustrzanym odbiciu.

Pytanie: Mam dylemat odnośnie” trzynastki”. Pracownica pracowała od 01-01-2015 r. do 07-06-2015, a od 08-06-2015 do 06-12-2015 r. przebywała na zwolnieniu chorobowym – wychodzi 181 dni przepracowanych. Zastanawiam się czy wymóg przepracowania 6 m-cy w tym wypadku jest spełniony? Licząc 6 m-cy x 30 dni; czy 365/2 =182,5 i ten wymóg nie jest spełniony. Proszę o podpowiedź.

Odpowiedź : Przepracowanie 6 miesięcy oznacza 180 dni kalendarzowych.

Uzasadnienie

Pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Jednak jeśli okres przepracowany wynosi co najmniej 6 miesięcy (180 dni), to pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu pracy.
Wymagany okres zatrudnienia nie musi być ciągły. Sumuje się wszystkie okresy pracy w 2015 r. bez względu na ewentualne przerwy, jakie wystąpiły między nimi. Dlatego przy obliczaniu wymaganego okresu pracy stosuje się art. 114 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy.
Stanowi on, że jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć. W związku z tym 6 miesięcy to 180 dni zgodnie z wyliczeniem 6 m-cy x 30 dni.
Podstawa prawna:

  • art. 1 ust. 1, ust. 2 ustawy z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1144 zezm.)
  • art. 114 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 i 827 ze zm.)

Izabela Nowacka

Szkolenia gotowe do oglądania :

  1. Umowy terminowe – zmiany w 2016 r.
  2. Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku – zmiany w składkach i świadczeniach pracowniczych
  3. Uprawnienia związane z rodzicielstwem od 2016 roku