Za 3 maja 2015 r. pracodawca nie ma obowiązku przyznawać dodatkowego dnia wolnego

Composite of Calendar Pages and Clock

Zgodnie z art. 130 § 2 kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że za 3 maja w 2015 r. (święto przypadające w niedzielę) pracodawca nie ma obowiązku przyznawać pracownikowi dodatkowego dnia wolnego.

Przypadkiem zatem, w którym art. 130 § 2 kodeksu pracy znajduje zastosowanie, jest sytuacja, kiedy święto przypada w sobotę. W 2015 roku dwa dni świąteczne wypadają w sobotę – 15 sierpnia i 26 grudnia. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia dnia wolnego dla pracowników za tak przypadające święto.

Uwaga : W przypadku gdy u danego pracodawcy dniem wolnym od pracy jest inny dzień niż sobota, przypadający w tym dniu dzień ustawowo wolny od pracy, powinien zostać zrekompensowany pracownikowi dodatkowym dniem wolnym od pracy.

W 2015 r. – oprócz 3 maja – dniami ustawowo wolnymi od pracy, które przypadają na niedzielę, będą również Zielone Świątki i dzień Wszystkich Świętych. Za te dni pracownikom nie przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy.

Katalog świąt ustawowo wolnych od pracy (zawarty w ustawy o dniach wolnych od pracy) :

 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja – Święto Państwowe,
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Warto skorzystać z tych szkoleń:

 1. Czas pracy w praktyce
 2. Jak prawidłowo zawierać umowy cywilnoprawne w 2015 r.
 3. Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę