Szybciej i z użyciem nowych technologii zorganizujesz przetargi?

Business woman working with laptop computer. Finance and accounting business.

Już za rok po wejściu w życie kolejnych zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych będzie to możliwe.

Zostały rozpoczęte prace nad nowym prawem zamówień publicznych. Nowe przepisy mają na celu wdrożenie nowych unijnych dyrektyw. Urząd Zamówień Publicznych ma już przygotowaną koncepcję na to jak to należy zrobić.