Uwaga! Będzie nowa wysokość wynagrodzenia minimalnego dla cudzoziemców!

Kalkulator walutowy

Od 23 stycznia 2015 r. – zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia na stanowisku wymagającym wysokich kwalifikacji.

Chodzi o zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia wypłacanego cudzoziemcowi, który jest obywatelem spoza UE i jest zatrudniony na stanowisku pracy wymagającym wysokich kwalifikacji, którego określenie jest przesłanką udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy.