Ważne terminy dla płatników składek i podatników!

Businessman, no sweat, yoga, controlling the chaos

Jakich opłat należy dokonać w sierpniu br.? Sprawdź w tekście. Dzięki temu nic Ci nie umknie.

Przypominamy, że do:

 

 

  • 5 sierpnia 2014 r. jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe mają obowiązek wpłacić składki ZUS za lipiec 2014 r.;

 

  • 7 sierpnia 2014 r.  należy wpłacić podatek dochodowy w formie karty podatkowej za lipiec 2014 r., zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lipcu 2014 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lipcu 2014 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;

 

 

  • 11 sierpnia 2014 r.  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i opłacające składki wyłącznie za siebie mają obowiązek zapłacić składki ZUS za lipiec 2014 r.;

 

 

  • 11 sierpnia 2014 r. należy złożyć zgłoszenie INTRASTAT za lipiec 2014 r.;

 

 

  • 8 sierpnia 2014 r. pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) mają obowiązek zapłacić składki ZUS za lipiec 2014 r., podatek od nieruchomości i podatek leśny za sierpień 2014 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;

 

 

  • 8 sierpnia 2014 r. należy złożyć w formie wydruku informacje podsumowującą za lipiec 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;

 

 

  • 20 sierpnia 2014 r. należy uiścić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za lipiec 2014 r., pobrane zaliczki na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy za lipiec 2014 r., pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za lipiec 2014 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za lipiec 2014 r., dokonać wpłaty na PFRON za lipiec 2014 r.