ZUS czy OFE? Zostało niewiele czasu na dokonanie wyboru …

Portrait of a depressed businessman

Przypominamy, że od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od składki za lipiec 2014 r.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne obecnie wynosi 19,52% podstawy jej wymiaru, z czego od 1 lutego 2014 r.:

  • 2,92% podstawy wymiaru jest odprowadzane przez ZUS do wybranego przez Państwa OFE,
  • 4,38% podstawy wymiaru jest zapisywane na subkoncie w ZUS.

Jeśli składki ubezpieczonych nie będą przekazywane do OFE, to część składki emerytalnej wynosząca 7,3% będzie zapisywane na subkoncie w ZUS.

 

Uwaga! Jeśli ubezpieczeni chcą, aby ich składki emerytalne były przekazywane w całości do ZUS, to nie muszą składać żadnych oświadczeń.

 

Jeżeli ubezpieczeni natomiast chcą, aby składka w wysokości 2,92% była odprowadzana do OFE, powinni dostarczyć do ZUS odpowiedni dokument: „Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych”.

 

Uwaga! Zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, ubezpieczony podpisując oświadczenie, potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z informacją o systemie emerytalnym oraz z informacją o otwartych funduszach emerytalnych.

 

Uwaga! Oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE powinny złożyć również osoby, które w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2014 r. zawrą umowę z OFE na zasadzie dobrowolności, jeżeli chcą, aby składka do OFE była przekazywana także od 1 lipca 2014 r.

 

Oświadczenie można złożyć:

  • bezpośrednio w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz adresów na zus.pl),
  • pocztą (oświadczenie można przesłać do każdej jednostki terenowej ZUS),
  • w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – pue.zus.pl
  • po zalogowaniu ubezpieczeni mogą wypełnić oświadczenie i wysłać je przez Internet,
  • bez zalogowania ubezpieczeni mogą je wypełnić i wydrukować,
  • w urzędomacie w wybranych placówkach ZUS (wykaz 157 placówek na zus.pl).

 

Uwaga! Decyzję o pozostaniu w OFE bądź przekazywaniu całości składki emerytalnej do ZUS będzie można zmieniać.

 

Począwszy od 2016 r. co 4 lata, od 1 kwietnia do 31 lipca, otwierane będzie „okienko transferowe”. Ubezpieczeni będą mogli w tym okresie złożyć do ZUS oświadczenie o przekazywaniu bieżących składek do OFE lub w całości na subkonto w ZUS.

 

Podstawa prawna :

  • ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1717),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 140).