Obowiązki VAT-owców w lipcu

Composite of Calendar Pages and Clock

Dnia 25 lipca br. mija termin na zapłatę VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za czerwiec 2014 r. O czym jeszcze trzeba pamiętać? Sprawdź w tekście!

Przypominamy, że do 25 lipca 2014 r. należy wpłacić:

  • VAT za czerwiec 2014 r. oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
  • VAT za II kwartał 2014 r. oraz złożyć deklaracje: VAT-7K, VAT-7
  • podatek akcyzowy za czerwiec 2014 r. oraz złożyć deklaracje dla podatku akcyzowego

Tego dnia mija też termin na złożenieinformacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za czerwiec 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług, informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za II kwartał 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług a także deklaracji VAT-13 za czerwiec 2014 r. przez przedstawiciela podatkowego.