5 najważniejszych nowości w przepisach o czasie pracy

background of the gears of a clock and place under text

Od 23 sierpnia 2013 r. mamy w Kodeksie pracy nową sieć przepisów o czasie pracy. Sieć, którą pracodawca może stosować fakultatywnie. Chodzi tu głównie o 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy oraz o tzw. ruchomą dobę pracowniczą, czyli możliwość budowania grafiku czasu pracy w taki sposób, aby można było dzień pracy dwukrotnie rozpoczynać w obrębie tej samej doby. Są to bardzo ciekawe, uelastyczniające czas pracy instytucje i warto się zastanowić, czy wprowadzić je na stałe do organizacji, czy też nie. Zapoznaj się z naszymi materiałami i podejmij najlepszą decyzję!

Oto 5 najważniejszych nowości w przepisach o czasie pracy :

1. 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy 

Ustawodawca wprowadził możliwość wydłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy. To rozwiązanie jest przydatne zwłaszcza w organizacjach, które mają nierównomierne zapotrzebowanie na pracę, tj. firmy budowlane, gdzie latem to zapotrzebowanie jest większe, a zimą mniejsze. Dzięki temu rozwiązaniu pracodawca może planować czas pracy w sposób elastyczny, zgodny ze swoimi potrzebami.

Warunkiem wprowadzenia wydłużonego okresu rozliczeniowego jest zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy oraz powiadomienie o nim inspekcji pracy.

Jak to wygląda w praktyce?

 

2. Nowe zasady budowania grafików czasu pracy

Nowe przepisy precyzyjnie wskazują, na jaki czas trzeba budować grafiki czasu pracy u wszystkich pracodawców. Trzeba budować je na co najmniej 1 miesiąc bez względu na długość okresu rozliczeniowego i „pokazywać” załodze na co najmniej 7 dni przed każdym miesiącem. Grafiki czasu pracy można sporządzać w formie elektronicznej lub papierowej.

Dla których pracowników nie trzeba tworzyć grafików? Zobacz 4 wyjątki .

 

3. Nowe zasady wprowadzania ruchomej doby pracowniczej

Nowe przepisy umożliwiają wprowadzenie tzw. ruchomej doby pracowniczej. Doba pracownicza to nadal 24 h począwszy od pierwszej godziny, w której pracownik rozpoczyna swoją pracę. Nowością jest to, że pracodawca może wprowadzić rozwiązanie polegające na tym, że mogą być budowane grafiki czasu pracy z dwukrotnym rozpoczęciem pracy w tej samej dobie pracowniczej. Pamiętajmy jednak o 11-godzinnym minimalnym odpoczynku pomiędzy dniówkami.

Zobacz jak wprowadzić to rozwiązanie w swojej firmie.

 

4. Nowe zasady wprowadzania przerywanego systemu czasu pracy

System przerywanego czasu pracy polega na tym, że np. pracownik rozpoczyna pracę o godzinie 7.00, pracuje do 12.00, potem do 17.00 (maksymalnie 5h) ma przerwę, od 17.00 pracuje przez kolejne 3h (tak, aby w sumie godzin było 8). W takiej dobie pracownik musi zachować prawo do nieprzerwanego 11-godzinnego odpoczynku.

W tej chwili można w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi wprowadzić ten system poza treścią układu zbiorowego pracy, a tam gdzie nie ma organizacji związkowych – w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Dowiedz się więcej na ten temat. 

 

5. Nowe procedury związane z wyjściem pracownika z pracy w celach prywatnych

Czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek , w celu załatwienia spraw osobistych nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych, tak jak to było dotychczas.

Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może jednak naruszać prawa pracownika do odpoczynku.

Więcej informacji i porad na temat nowych przepisów o czasie pracy znajdziesz w szkoleniu: NOWE PRZEPISY O CZASIE PRACY . Zapraszamy do oglądania!